สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประสานความร่วมมือช่วยผู้ประสบภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย  พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด และคุณเรวดี รักปทุม ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะ  กลุ่มบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการกองทุน “ฮอนด้าเคียงข้างไทย” และ “มูลนิธิฮอนด้าฯ” เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการประสานความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคต ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330