สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาอัสสัมชัญศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์ฯ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาพยาบาล พร้อมด้วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายให้ความรู้  ในการนี้ได้เข้าชมการปฏิบัติงานของคลังสัมภาระผู้ประสบภัย รถสื่อสารสภากาชาดไทย รถผลิตน้ำดื่ม ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ และศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330