สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ IFRC และ UKaid


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ประชุมร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)  และ UKaid เรื่อง  Behaviour Change Communication (BCC) ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการสื่อสารการเปลี่ยนพฤติกรรม  ที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคและทฤษฎีสอนวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นอันตรายของผู้สูงวัย ณ โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330