สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้าไทยศึกษาเยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย

วันที่ 22 พ.ค. 2555
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

           นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเกี่ยวกับการขนส่งและแจกจ่ายสิ่งของในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ  ทั้งนี้ได้เข้าชมการปฏิบัติงานของคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ และศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330