สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Recovery Training”

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Recovery Training” (การจัดทำแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมฟูรามา สีลม กรุงเทพ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330