สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 พ.ค. 2555
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

 

วันที่  29  พฤษภาคม 2555   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)  จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และปลัดอำเภอลานสกา  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าดีและตำบลกำโลน  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยทั้งสิ้น  181  ชุด  รวมมูลค่า  172,674.00 บาท   ดังนี้
 -           จุดที่ 1  ณ ชุมชนโรงเรียนบ้านลานสกา : หมู่ที่ 1-7  ตำบลท่าดี  จำนวน 100 ครอบครัว  100 ชุด
 -           จุดที่ 2  ณ วัดวังไทร : หมู่ที่ 1-7 ตำบลท่าดี  จำนวน 61 ครอบครัว  61 ชุด
 -           จุดที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอ มอบให้นายอำเภอลานสกาเพื่อมอบให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับได้  จำนวน 20 ครอบครัว 20 ชุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330