สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางนา กรุงเทพฯ

วันที่ 12 มิ.ย. 2555
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

วันที่ 12 มิถุนายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย  นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนร่วมใจประเสริฐ   ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330