สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 มิ.ย. 2555
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง)  จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนายอำเภอทุ่งใหญ่  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกันนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจฯและน้ำดื่มบริจาคจากบริษัทหาดทิพย์ แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น  ๑๘๐ ครอบครัว  มูลค่า ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางรูป ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-           หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหรั่ง ตำบลบางรูป มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน ๒๗ ครอบครัว พร้อมน้ำดื่มจำนวน ๒๗ แพ็คๆละ ๑๒ ขวด

-           หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเคี่ยม ตำบลบางรูป มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน ๖๐ ครอบครัว พร้อมน้ำดื่มจำนวน ๖๐ แพ็คๆละ๑๒ ขวด

-           หมู่ที่ ๗ บ้านไสปุด ตำบลบางรูป มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน ๙๓ ครอบครัว พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๙๓ แพ็คๆละ ๑๒ ขวด


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330