สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

วันที่ 15 มิ.ย. 2555
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

วันที่ 15 มิถุนายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและกิ่งกาชาดอำเภอตะกั่วป่า นายอำเภอตะกั่วป่า นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตะกั่วป่า ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 320  ชุด  มูลค่า 380,120.00 บาท แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากตำบลต่างๆของอำเภอตะกั่วป่า ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ดังนี้      

-           ตำบลคึกคัก                   จำนวน           ๖๙      ครอบครัว

-           ตำบลบางนายสี               จำนวน           ๔๕      ครอบครัว

-           ตำบลโคกเคียน               จำนวน          ๑๓๘      ครอบครัว

-           ตำบลบางไทร                 จำนวน           ๑๕      ครอบครัว

-           ตำบลตำตัว                   จำนวน           ๓๕      ครอบครัว       

 

นอกจากนี้ได้มอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน ๑๘ ชุด ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างในพื้นที่อื่นต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330