สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ลงนามบันทึกข้อตกลง

       พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์   สภากาชาดไทย   และนางสาวสมสิริ  อนงคณะตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ    ร่วมกับนายจิรศักดิ์    สิงห์มณีชัย   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท  ดาว   เคมิคอล ประเทศไทย  จำกัด และนายวรพงค์ วรสุนทโรสถ  ผู้อำนวยการรัฐกิจสัมพันธ์  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมศักยภาพด้านผลิตน้ำดื่มเพื่อผู้ประสบภัย  และปรับปรุงระบบสุขอนามัยของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างสภากาชาดไทยและบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด    อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ถนนสุขุมวิท  42  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  วันที่   30  สิงหาคม  2555

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330