สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ก.ย. 2555
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 4 กันยายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  นายอำเภอดอยสะเก็ด  นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่   และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านแม่ก๊ะใต้  ม.3  ต.ตลาดใหญ่   อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ได้มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 43 ชุด มูลค่า 48,606.00 บาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330