สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ก.ย. 2555
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 4 กันยายน 2555   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่ ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมมูลค่า 20,244.00 บาท โดยมีจุดปฎิบัติงานดังนี้

-                    จุดที่ 1 บ้านสบเลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

-                    จุดที่ 2 บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330