สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 ก.ย. 2555
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะกรรมการเหล่ากาชาด   คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) แม่เมาะ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบป้าด และตำบลแม่เมาะ  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ และตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางพร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ และน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีรายละเอียดการปฎิบัติงาน ดังนี้

          จุดที่ 1  บ้านห้วยเป็ด ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 90 ชุด (90 ครอบครัว)

          จุดที่ 2 บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 110 ชุด (110 ครอบครัว)


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330