สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น และอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันที่ 7 ก.ย. 2555
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 7-8 กันยายน 2555 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6  อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  นายอำเภอวังสมบูรณ์  นายอำเภอวังน้ำเย็น   หน่วยงานราชการ ทหารและตำรวจในเขตจังหวัดสระแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น  และอ.เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,300 ชุด 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330