สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันที่ 11 ก.ย. 2555
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 11 กันยายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ จ.ตาก  ออกปฎิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าไปประเมินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  พร้อมมอบผ้าห่ม 200 ผืน ชุดสุขอนามัย 300 ชุด มุ้ง 100 หลัง และยาชุดสามัญฯ 500 ชุด  ณ ศูนย์พักพิง วัดราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330