สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน

ในจังหวัดระยอง

 

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ และนางดวงพร เทียรสุวรรณ นายกกิ่งกาชาด อำเภอแกลง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีประชา โดยมี นายนันทวัฒน์ วิเศษพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนรับมอบ โรงเรียนบ้านศรีประชา ตำบลชำฆ้อ อำเภอกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง วันที่ 5 กันยายน 2555 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330