สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการฟื้นฟูโรงเรียนในพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี

นางเสาวลักษณ์ สิงโตกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนหลังประสบอุทกภัยจำนวน 3 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น โรงเรียนบึงเขาย้อนและโรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง       อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2555  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330