สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ มอบชุดธารน้ำใจพระราชทาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.พรหมพิราม และอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันที่ 16 ก.ย. 2555
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 16 กันยายน 2555  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ถูกน้ำจากแม่น้ำยมเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน ไร่นา ได้รับความเสียหาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์    นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ วัดเมฆสุวรรณาราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเป็นประชาชนที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 881 ชุด  ที่อำเภอบางระกำ จำนวน 50 ชุด  และที่เหลือมอบเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

สำหรับอุทกภัยที่เกิดขึ้น ใน 2 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เป็นผลมาจากการที่จังหวัดสุโขทัยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในอำเภอเมือง ลงสู่แม่น้ำยมสายเก่า ทำให้น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าช้าง ตำบลหนองแขม และตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิรามและอำเภอบางระกำ สร้างความเดือดร้อนเสียหาย ประชาชนต้องเร่งเก็บสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง เนื่องจากน้ำยังเพิ่มระดับสูงขึ้นตลอดเวลา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330