สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อาร์เอส....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

               ายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  และคณะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 111,762.75 บาท  จากคุณพรพรรณ  เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับศิลปินอาร์เอส ได้แก่ โฟร์ (สกลรัตน์ วรอุไร)  และฟลุ๊ค (จิระ ด่านบวรเกียรติ) วงซีควิ้นท์  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ  ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ  วันที่ 18 กันยายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330