สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

วันที่ 17 ก.ย. 2555
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 17 กันยายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยข้อง  ออกปฎิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.บ้านพร้าว และต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯ วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330