สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ช่วยอุทกภัย

     พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 107,480 บาท จากพันเอกพิเศษสุวรรณ เทียนทองและคุณเทียนทิพย์ สุทธินนท์ กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึก รักบ้านเกิด  เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 20 กันยายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330