สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา... ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวสมสิริ  อนงคณะตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคุณบัณฑิต ชัยศิลบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธรณีวิทยา ประธานชมรม ปตท.สผ.รวมใจพัฒนา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ วันที่ 20 กันยายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330