สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศไทย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        นายวิบูลย์   สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามร่วมกับ Mr.Luc Stevens Un Resident Coordinator and UNDP Resident Representative ในพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการภัยพิบัติแก่ประเทศไทย  โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องAthena ชั้น 3 โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ มักกะสัน กรุงเทพฯ วันที่ 21 กันยายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330