สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สยามฟูรูกาวา เทรดดิ้ง...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เภสัชกรหญิงจิราวรรณ  สันติพิทักษ์   หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  รับมอบน้ำดื่มขนาด 500 ซีซี  จำนวน  4,656  ขวด และขนาด 350  ซีซี  จำนวน 1,344 ขวด  มูลค่ารวม  24,075  บาท  จากผู้แทนบริษัท สยามฟูรูกาวา เทรดดิ้ง  จำกัด  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย  วันที่  21  กันยายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330