สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาฯ จังหวัดนครปฐม


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในเขตจังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุวิมล จันทร์วิมล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายแพทย์สิทธิโชค นาคะพงศ์ แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนายชัยรัตน์ เผดิมรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร วินิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 กันยายน 2555       


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330