สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนใน จ.มหาสารคาม


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อนักเรียนในชนบท จำนวน 407 คน  โดยมี นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ นางนิภาภรณ์ ชื่นวาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 กันยายน 2555 

              ในการนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียน ในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาดูน อำเภอวาปีปทุมแล้ว  จำนวน 156 ราย  ,อำเภอบรบือ อำเภอกุดรัง อำเภอนาเชือก จำนวน 73 ราย และอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม จำนวน 78 ราย รวมเด็กที่ได้รับแว่นในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ทั้งสิ้น 714 ราย

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330