สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจพระราชทานฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 17 ต.ค. 2555
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

วันที่ 17 ตุลาคม 2555  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิ โคคา โคลา ประเทศไทย จำนวน 660 ชุด (มูลค่า 660,000 บาท) ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย  ณ วัดวัดดงไชยมัน อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330