สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนริมทางรถไฟ บางซื่อ กรุงเทพฯ

วันที่ 13 พ.ย. 2555
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบอัคคีภัย 

วันที่   13 พฤศจิกายน 2555  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ไปแก่ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย  ณ ชุมชนริมทางรถไฟ ถนนเทอดดำริ แขวงบางซื่อ จำนวน 26 ชุด 19 ครอบครัว


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330