สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 19 พ.ย. 2555
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

ผู้แทนพระองค์มอบชุดธารน้ำใจฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 1,880 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ตำบลหัวโพธิ์ และตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330