สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาว อ.เมืองปาน และอ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันที่ 20 พ.ย. 2555
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยบรรเทาภัยหนาว....จังหวัดลำปาง

 

                  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555   พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำเครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงศรีออโต้ และ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้เด็กนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านหัวเมือง อำเภอเมืองปาน  โรงเรียนบ้านแจ้คอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330