สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาภัยหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัยพร้อมเครื่องกันหนาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรุงศรีออโต้ ถวายให้วัดยางสามต้นและมอบให้โรงเรียน  ณ วัดยางสามต้น อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330