สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดธารน้ำใจฯ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สุพรรณบุรี


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

       นางดารัตน์ ศรีสุนทรพินิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดจากมูลนิธิโคคา โคลา ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง  จำนวน 150 ชุด และวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 870 ชุด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330