สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          วันที่ 24 ธันวาคม 2555 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ภายใต้แนวคิด หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ณ วัดหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส  อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท ทาสีอาคารเรียน  ให้บริการทางการแพทย์  และให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330