สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์อัคคีภัย จังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สถานีกาชาดที่  5  สวางคนิวาส  ร่วมกับ นางกิ่งกาญจน์  เอี่ยมระหงษ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ   นายราเมศ  แตงอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ  นายวิน  อภินันทนากฤษ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ นางเพ็ญภาวีร์  วรเลิศปรีชา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย  ณ หมู่  2  ตำบลนาเกลือ  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ วันที่  3  มกราคม  2556  


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330