สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดพะเยา

วันที่ 15 ม.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่

วันที่ 15 มกราคม 2556  นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นางสาวอรสา เพชรคง  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน 1,400 ชุด  ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอปง  จังหวัดพะเยา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330