สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

วันที่ 17 ม.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2556   พลโท นายแพทย์อำนาจ   บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย   นายอำเภอพาน  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว  จำนวน 800 คน  นักเรียน 540 คน และศูนย์เด็กเล็ก  163  คน  และมอบเครื่องกันหนาวแด่พระสงฆ์ จำนวน  11 วัด     โรงเรียนร่องธารวิทยา  ตำบลทรายขาว  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330