สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ผู้แทนพระองค์ฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวอ.ลี้ และอ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

วันที่ 17 ม.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และนางสาวอรสา เพชรคง รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ และนายอำเภอทุ่งหัวช้าง  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  โดยมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ครัวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง  ดังนี้ 

-   โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้  

   มอบเครื่องกันหนาวให้ประชาชนอำเภอลี้ จำนวน 750 ครัวเรือน

   มอบเสื้อกันหนาวให้ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอลี้ จำนวน  5  แห่ง

-  ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน      

   มอบเครื่องกันหนาวให้ประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 750 ครัวเรือน

               มอบเสื้อกันหนาวให้ตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน  2  แห่ง


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330