สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา

วันที่ 22 ม.ค. 2556
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

วันที่  22  มกราคม 2556  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)  ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบข้าวธัญญพืช จำนวน 80 ถุง ให้กับหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา เป็นผู้หญิงและเด็ก ซึ่งพักพิงอยู่จำนวน 105 คน   ณ บ้านเด็กและครอบครัว จังหวัดสงขลา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330