สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย อ.ตากใบ อเมือง จ.นราธิวาส

วันที่ 22 ม.ค. 2556
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

วันที่ 22 มกราคม 2556  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมเจ้าหน้าที่  ปฏิบัติงานร่วมกับนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดนราธิวาส ทั้งสิ้น 810 ครอบครัว รวมมูลค่า 237,490.00 บาท รายละเอียดดังนี้

- จุดที่ 1  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ปฏิบัติงานร่วมกับ นายอำเภอตากใบ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบภัยรวม 400 ครอบครัว ดังนี้

- ตำบลศาลาใหม่ จำนวน        200     ครอบครัว

- ตำบลเจ๊ะแห     จำนวน         50        ครอบครัว

- ตำบลไพรวัน      จำนวน         150     ครอบครัว

            - จุดที่ 2  ณ มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส  อ.เมืองนราธิวาส ปฏิบัติงานร่วมกับ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบภัยตำบลบางนาค จำนวน 242 ครอบครัว  

            - จุดที่ 3 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  อ.เมืองนราธิวาส  ปฏิบัติงานร่วมกับ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนราธิวาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบภัยตำบลโคกเคียน จำนวน 159 ครอบครัว 

            นอกจากนี้  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 9 ชุด (สำหรับ 9 ครอบครัว) ข้าวสารถุงละ 5 กก. จำนวน 18 ถุง ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้าง และมอบข้าวธัญพืชจำนวน 20 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญา ซึ่งมีพักพิงจำนวน 18 คน


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330