สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง ให้บริการ จ.สุรินทร์

วันที่ 15 ก.พ. 2556
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง

ให้บริการ จ.สุรินทร์

   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ร่วมกับนายณรงค์ จันทอง นายอำเภอโนนนารายณ์ เยี่ยม “หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย” สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งออกบริการแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ และร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ดม ตำบลดม  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330