สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุรินทร์ อุบลราชธานี และมหาสารคาม

วันที่ 24 มี.ค. 2556
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง

 

สถานการณ์ความแห้งแล้งผิดปกติของอากาศเป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศ และในดินน้อยลง มีผลต่อปริมาณน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรขาดแคลน หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 9 หน่วย จึงได้ออกให้บริการผลิตน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งรวมทั้งสิ้น 3 จังหวัด ในพื้นที่ 6 อำเภอ ดังนี้

 

เขตจังหวัดสุรินทร์ 5 อำเภอ 7 หน่วย, จังหวัดอุบลราชธานี 2 อำเภอ 3 หน่วย และจังหวัดมหาสารคาม 1 อำเภอ 1 หน่วย  ดังนี้

 

จังหวัดสุรินทร์

ณ ตำบลดม อำเภอสังขะ                                ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13-25 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์             ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์–3 มีนาคม 2556

ณ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง                 ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์–9 มีนาคม 2556

ณ ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี                   ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –17 มีนาคม 2556

ณ อำเภอพนมดงรัก                                       ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18-24 มีนาคม 2556

 

จังหวัดอุบลราชธานี

ณ อำเภอนาจะหลวย                                      ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3-18 มีนาคม 2556

ณ อำเภอนาจะหลวย                                      ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9-18 มีนาคม 2556

ณ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอวารินชำราบ              ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2556

                                                                  เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

จังหวัดมหาสารคาม

ณ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม (NEWMAN)  ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12-24 มีนาคม 2556

 

โดยหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทยแต่ละหน่วย สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ จำนวน 50,000 ลิตรต่อวัน


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330