สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทยช่วยภัยแล้ง จ.มหาสารคาม

วันที่ 19 มี.ค. 2556
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

หน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทยช่วยภัยแล้ง

จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 19 มีนาคม 2556  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดให้ผู้ประสบภัยแล้ง ณ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้ง


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330