สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทยช่วยภัยแล้ง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15 มี.ค. 2556
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

หน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทยช่วยภัยแล้ง

จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ส่งหน่วยผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย ให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยแล้ง ณ วัดบ้านทุ่งเพียง ตำบลโสกแสงอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจบาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ ร่วมกับนางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและคณะเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มพร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบภัยแล้งและถวายชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้พระพิษุสงฆ์


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330