สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 24 มี.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

วันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ ๓  เชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์และออกปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน  โดยร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอขุนยวมพร้อมคณะ  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร ผ้าห่ม  จำนวน ๕๐๐ ชุด และสนับสนุนเครื่องนุ่งห่ม ผ้าปิดปากปิดจมูก และน้ำดื่ม  ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย  ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330