สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 8 เม.ย. 2556
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 8-14 เมษายน 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

โดยหน่วยผลิตน้ำดื่มสามารถให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 50,000 ลิตร/วัน หรือมากกว่าตามคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่   


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330