สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 17-19 เมษายน 2556 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานองค์การยุทธศาสตร์สากลเพื่อการลดภัยพิบัติ แห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNISDR) จัดการประชุมหน่วยงานเครือข่ายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 / 2556 (The 1st ISDR Asia Partnership (IAP) meeting of 2013) เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงาน ณ ห้องคัทลียา 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330