สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกชุดปฏิบัติการ DMERT


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 18 เมษายน 2556 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดการฝึกชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ หรือ Disaster Medical Emergency Response Team (DMERT) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รุ่นที่ 3 โดยมีนายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยพยาบาลเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2556 ณ วนพุทธอุทยานน้ำตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330