สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาล อัสสัมชัญ...... ดูงานบรรเทาทุกข์


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 29 เมษายน 2556 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทและพันธกิจในการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯศูนย์วิทยุสื่อสารฯ รถสื่อสารเคลื่อนที่ฯ รถผลิตน้ำดื่มฯคลังยาและเวชภัณฑ์ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330