สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ...อำนาจเจริญ


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          วันที่ 30 เมษายน 2556 เลขาธิการสภากาชาดไทย ออกเยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และมอบของขวัญสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยทางสายตา  ณ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งหน่วยแพทย์ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330