สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
MBK……ช่วยกาชาด


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      วันที่ 22 เมษายน 2556 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์ฟิชโช และปลาทูน่ากระป๋อง มูลค่า 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330